Θέλετε να περάσετε έναν νέο λογαριασμό στο Λογιστικό σχέδιο της εταιρίας. Περνάτε τα στοιχεία, αλλά σας εμφανίζει το μήνυμα: « Η εγγραφή υπάρχει ήδη», Τι σημαίνει το μήνυμα αυτό και τι θα πρέπει να κάνετε;
Όταν περνάτε λογαριασμό στο λογιστικό σχέδιο της εταιρίας και αυτός δεν υπάρχει στο Γενικό Λογιστικό σχέδιο τότε το πρόγραμμα τον «περνάει» αυτόματα και στο γενικό λογιστικό σχέδιο.
Το μήνυμα αυτό σημαίνει ότι ο ίδιος λογαριασμός έχει ενημερώσει το γενικό λογιστικό σχέδιο.