Θέλετε να κάνετε Live Update αλλά το πρόγραμμα σας εμφανίζει το μήνυμα:
«Η έκδοσή σας είναι παλαιότερη», και δεν σας αφήνει να κάνετε το Convert. Βλέπετε όμως ότι στο πρόγραμμα, το νούμερο της έκδοσης (ver), είναι ενήμερο, είναι η τελευταία έκδοση. Τι θα πρέπει να κάνετε;

Αυτό σημαίνει ότι για κάποιον λόγο δεν έχει «τρέξει» το Stat της τελευταίας έκδοσης. Θα μας πάρετε τηλέφωνο προκειμένου να τρέξουμε το Convert της τελευταίας έκδοσης (πχ το conv 5.06 αν η τελευταία έκδοση είναι η 5.06), προκειμένου να ενημερωθεί και το Stat με την τελευταία έκδοση και να μπορέσετε να κάνετε το Live Update. Παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικά μαζί μας για τα περαιτέρω.