Χρόνος γονικής και εκπαιδευτικής αδείας και αναγνώριση συνταξιοδότησηςΗ εκπαιδευτική άδεια και η ανατροφής των παιδιών άνευ αποδοχών αναγνωρίζεται με εξαγορά έπειτα από αίτηση του ασφαλισμένου. Η αίτηση αναγνώρισης εκπαιδευτικής άδειας υποβάλλεται στον φορέα που υπάγοταν ο ασφαλισμένος κατά τον χρόνο χορήγησης αυτής.