Γονείς με ανάπηρα παιδιά:Οι γονείς που έχουν παιδιά με πνευματική, σωματική ή ψυχική αναπηρία δικαιούνται μειωμένου ωραρίου κατά -1- ώρα την ημέρα, με ανάλογη περικοπή των αποδοχών. Προϋπόθεση είναι να εργάζονται σε επιχείρηση που απασχολεί τουλάχιστον 50 άτομα. Οι γονείς αυτοί παίρνουν κατά προτεραιότητα άδεια.
Οι οικογενειακές υποχρεώσεις των εργαζόμενων δεν αποτελούν λόγο καταγγελίας της σύμβασης.