Γιατί εμφανίζεται λανθασμένα ή ένδειξη Προμηθευτής αντί Έξοδα στις εκτυπώσεις ελέγχου ΜΥΦ, Απορριφθέντα ή Συμπεριλαμβανόμενα;

Όταν στις εκτυπώσεις ελέγχου ΜΥΦ εμφανίζεται λανθασμένα η ένδειξη Προμηθευτής αντί Έξοδα , ο λογαριασμός που έχει κινηθεί με τον αντίστοιχο προμηθευτή ενημερώνει Χονδρική αντί Λιανική στη ΜΥΦ. Θα εμφανίζεται στην εκτύπωση Απορριφθέντα όταν στον προμηθευτή δεν έχει καταχωρηθεί ΑΦΜ, και στην εκτύπωση Συμπεριλαμβανόμενα όταν στον προμηθευτή υπάρχει ΑΦΜ.