Γιατί εμφανίζεται λανθασμένα ή ένδειξη Πελάτης αντί Λιανικές στις εκτυπώσεις ελέγχου ΜΥΦ, Απορριφθέντα ή Συμπεριλαμβανόμενα;

Όταν στις εκτυπώσεις ελέγχου ΜΥΦ εμφανίζεται λανθασμένα η ένδειξη Πελάτης αντί Λιανικές, ο λογαριασμός που έχει κινηθεί με τον αντίστοιχο πελάτη ενημερώνει Χονδρική αντί Λιανική στη ΜΥΦ. Συνήθως θα εμφανίζεται στην εκτύπωση Απορριφθέντα γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα υπάρχει ο ΑΦΜ, υπάρχει όμως και το ενδεχόμενο να εμφανίζεται και στην εκτύπωση Συμπεριλαμβανόμενα για κάποιον πελάτη Λιανικής που έχει καταχωρηθεί ΑΦΜ αλλά παράλληλα κινείται λανθασμένα με λογαριασμό Χονδρικής.