Πώς ενημερώνονται οι Αγορές Χρήσεως και η Απογραφή έναρξης στις Γενικές Εκτυπώσεις της επιχείρησης;
Στον λογαριασμό που θα κινήσετε θα πρέπει να του έχετε κάνει την σχετική συνδεσμολογία τόσο για το Ε3 όσο και για τον ΦΠΑ. Με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να συμφωνούν το Ε3 με την εκτύπωση αυτή.
Για παράδειγμα η Απογραφή έναρξης γίνεται στην Σελίδα 2 του Ε3 πχ κωδικός 256. Βάζουμε λοιπόν στον λογαριασμό το 00256 και κάνουμε μία κίνηση αγοράς (με έναν ψευδοπρομηθευτή)
Προσοχή: Αν γίνει αυτή η σύνδεση, τότε στο έντυπο Ε3 θα φέρνει ως απογραφή έναρξης το σύνολο των κινήσεων που κάνατε με αυτή την συνδεσμολογία, αλλά αν πάρετε τα γενικά στοιχεία εταιρίας που είναι μηνιαία, θα σας φέρνει την απογραφή αθροιστικά από τις κινήσεις από την αρχή του έτους μέχρι και τον μήνα που παίρνετε την εκτύπωση. Στο έντυπο όμως του Ε3 στο σχετικό νταμάκι θα βλέπετε το σύνολο της απογραφής έναρξης.
Αν δεν έχετε κάνει καμία κίνηση αλλά έχετε περάσει την απογραφή από τα είδη, από Απογραφή > Είδη Αποθήκης, και κάνοντας κλικ στο πεδίο Κατηγορία ορίζετε το κάθε προϊόν ή εμπόρευμα ποιο νταμάκι του Ε3 θα ενημερώσει. Το ποσό της απογραφής έναρξης το βάζετε εδώ.