Ποια η έννοια των ημερολογιακών, των φυσικών και των πληρωτέων ημερών:Φυσικές ημέρες: Οι φυσικές της αδείας του, σύμφωνα με το ωράριό του. Πχ εργάζεται 8 ώρες την ημέρα Δευτέρα έως Παρασκευή. Αν πάρει άδεια από 10 Αυγούστου έως 30 Αυγούστου, τότε οι φυσικές ημέρες θα είναι οι Δευτέρες έως Παρασκευές που περικλείονται στο ως άνω διάστημα.

Ημερολογιακές ημέρες: Στο πιο πάνω παράδειγμα όλες οι ημέρες (και Σάββατα και Κυριακές) στο διάστημα από 10 Αυγούστου έως 30 Αυγούστου.

Πληρωτέες ημέρες: Αν δουλεύει 8 ωρο τότε θα πληρωθεί και για την αναλογία του Σαββάτου, το 1,2. Άρα οι πληρωτέες του θα είναι οι φυσικές ημέρες * 1,2 = 8* 1,2 = 9,6