Πώς θα καταχωρήσετε τα Φυσικά πρόσωπα προκειμένου να τους ενημερώσετε το Ε1 και το Ε2 όπου χρειάζεται;

Τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να τα ανοίξετε σαν μετόχους (Κύριες εργασίες > Μέτοχοι).