Έχετε έξοδα οικοδομικού έργου που υπόκεινται σε ΦΠΑ. Το έξοδο του ΦΠΑ πού μπορείτε να το βάλετε, καθώς αποτελεί κόστος οικοδομής;
Θα πάτε στα Οικοδομικά > Οικοδομικά έργα. Θα μπείτε μέσα στην καρτέλα του έργου στο ταμπελάκι Στοιχεία Κόστους. Εδώ υπάρχουν κάποια έτοιμα έξοδα, καθώς και κενά πεδία. Σε αυτά μπορείτε να γράψετε λεκτικά ότι πρόκειται για ΦΠΑ, και να βάλετε την προϋπολογιστική και Απολογιστική αξία του.

Το κόστος οικοδομής του βιβλίου κοστολογίου οικοδομών θα πρέπει να συμφωνεί με το κόστος στα βιβλία κοστολογίου.