Οι αποδοχές ενός εργαζόμενου είναι γενικά αφορολόγητες. Όταν όμως υπολογίζετε το Δώρο Πάσχα ή το Δώρο Χριστουγέννων το πρόγραμμα σας παρακρατεί φόρο. Γιατί γίνεται αυτό;
Το Δώρο Πάσχα ή Χριστουγέννων προσαυξάνεται με την αναλογία της αδείας, δηλαδή το 0,04166. Άρα ο φόρος υπολογίζεται μαζί με την αναλογία αυτή.
Παράδειγμα: Ο εργαζόμενος έχει αποδοχές 1200€ τον μήνα. Του υπολογίζετε το Δώρο Πάσχα που είναι 600€, και μαζί με την προσαύξηση Δώρου θα είναι 600€ +600€ *0,04166 = 625€. Το πρόγραμμα υπολογίζει τον φόρο του Δώρου ως εξής: 625€ * 2 = 1250€. Πάνω σε αυτό το ποσό το πρόγραμμα θα σας υπολογίσει τον φόρο. Αν πχ ο φόρος για το ποσό αυτό είναι 40€ τον μήνα τότε το πρόγραμμα θα υπολογίσει φόρο για το Δώρο 40€ /2=20€.
Αν λοιπόν τα 1200€ είναι αφορολόγητα και τα 1250€ είναι φορολογήσιμα, τότε το πρόγραμμα θα σας παρακρατήσει (σωστά) φόρο.

Αν λοιπόν οι αποδοχές του εργαζόμενου είναι γενικά αφορολόγητες τότε στα Δώρα, με την προσαύξηση του 0,04166 μπορεί οι αποδοχές να γίνουν φορολογήσιμες, μόνο για τα Δώρα.
Το Δώρο Πάσχα ή Χριστουγέννων προσαυξάνεται με την αναλογία της αδείας, δηλαδή το 0,04166. Άρα αν μαζί με την αναλογία αυτή οι αποδοχές ξεπεράσουν το αφορολόγητο, τότε το πρόγραμμα θα υπολογίσει φόρο. Παράδειγμα: Ο εργαζόμενος έχει αποδοχές 1000€ τον μήνα που είναι αφορολόγητες. Του υπολογίζετε το Δώρο Πάσχα που είναι 500€, και μαζί με την προσαύξηση Δώρου θα είναι 500€ +500€ *0,04166 = 520,83€. Το πρόγραμμα υπολογίζει τον φόρο του Δώρου ως εξής: 520,83 € * 2 = 1041,66€. Αν το ποσό αυτό είναι φορολογήσιμο τότε θα παρακρατηθεί ο φόρος στο μισό του. Αν πχ για τα 1041,66€ ο φόρος είναι 60 € ανά μήνα τότε θα σας εμφανιστεί στο Δώρο Πάσχα φόρος 60€ / 2 = 30€ (την αναλογία του φόρου που αντιστοιχεί σε έναν μισθό, με το Δώρο του Πάσχα).
Το ίδιο θα γίνει και για το Δώρο Χριστουγέννων. Γενικά σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως ο φόρος που θα σας παρακρατηθεί στο Δώρο θα είναι πολύ μικρός διότι οι αποδοχές του Δώρου μαζί με την προσαύξηση θα ξεπερνούν οριακά το αφορολόγητο.
Τον φόρο τον βλέπετε από το ταμπελάκι Αποτελέσματα στο πεδίο Φόρος Τακτικών / Έκτακτων Αποδοχών.