Έχετε έναν οικοδόμο και θέλετε το πρόγραμμα να του παρακρατεί το 5% του φόρου στις μικτές αποδοχές αυτόματα. Πώς θα το περάσετε στο πρόγραμμα;
Θα πάτε στην Διαχείριση Εργαζομένων στον οικοδόμο. Στο ταμπελάκι Εργασιακά στο πεδίο συντελεστής ΦΜΥ θα βάλετε 5%.