Έχετε κάποιους ελεύθερους επαγγελματίες ή τρίτους που δεν τους έχετε «ανοίξει» ως εργαζόμενους μέσα στο πρόγραμμα. Πώς μπορείτε να περάσετε τον φόρο τους ώστε να εκτυπωθούν στην Προσωρινή Δήλωση;
Θα πάτε στις Κύριες Εργασίες > Εταιρίες, δεξί κλικ και Μεταβολή στην εταιρία που θα γίνει η εισαγωγή της παρακράτησης του φόρου των τρίτων, των εμπορικών επιχειρήσεων ή των ελευθέρων επαγγελματιών.
Θα πάτε στο ταμπελάκι «Εταιρεία» και θα κάνετε κλικ στο κάτω πλήκτρο οθόνης «Προς/νες».
Θα σας εμφανιστεί το πινακάκι με τα Στοιχεία Προσωρινών Δηλώσεων όπου μπορείτε απλά να βάλετε «Φυτευτά» τα αντίστοιχα ποσά. Αν θέλετε να αλλάξετε το δίμηνο της δήλωσης που θέλετε να εμφανιστούν θα κάνετε κλικ στα πλήκτρα οθόνης Προηγ/νο ή Επόμενο.