Επιθυμείτε να εκτυπώσετε τον ΦΜΥ ανά έργο.
Τον υπολογισμό του ΦΜΥ ανά έργο μπορείτε να τον εκτυπώσετε από το σχετικό λογιστικό άρθρο (MIS-Οικοδομικά-Εκτυπώσεις- Λογιστικό Άρθρο, και επιλέγετε τα Οικοδομικά έργα που επιθυμείτε στα πεδία Από Οικ/μικό έργο Έως Οικ/μικό έργο).