Είναι υποχρεωτικό να παίρνω Ζ μια μέρα που έχω κίνηση;

Όχι δεν είναι υποχρεωτικό.