Ποιες είναι οι υποχρεώσεις όσων πωλούν φορολογικούς μηχανισμούς σε περίπτωση βλάβης;

Ισχύει ότι και στην περίπτωση των φορολογικών ταμειακών μηχανών. Δηλαδή ο προμηθευτής έχει υποχρέωση επισκευής βλάβης εντός 24 ωρών για Αθήνα/ Θεσσαλονίκη και εντός 48 ωρών για την υπόλοιπη Ελλάδα.