Τι γίνεται με τις εταιρείες που είχαν απαλλαγεί έως τώρα από τη θεώρηση τιμολογίων;

Δεν εξαιρούνται του νόμου και είναι υποχρεωμένες να εφαρμόσουν την τεχνική της ψηφιακής υπογραφής.