Θα υπάρχει κάποιο συμβόλαιο συντήρησης που θα συνοδεύει τον φορολογικό μηχανισμό;

Οχι.Η πληρωμή του ΦΗΜ περιλαμβάνει συμβόλαιο ομαλής λειτουργίας από την εταιρείας μας μέχρι να τελειώσει η μνήμη.