Τι γίνεται όταν μια εταιρία είναι όμιλος;
Μπορούν όλες οι εταιρίες του ομίλου να εξυπηρετούνται από τους ίδιους φορολογικούς μηχανισμούς;

Όχι κάθε ΑΦΜ πρέπει να αποκτήσει δικό του φορολογικό μηχανισμό.