Σε περίπτωση κλοπής του φορολογικού μηχανισμού ή απώλειας των ηλεκτρονικών αντιγράφων τι συνέπειες έχει η επιχείρηση;

Η κλοπή του φορολογικού μηχανισμού ή η απώλεια των αντιγράφων επιφέρει τις συνέπειες όπως αυτές ορίζονται από το νόμο για τις περιπτώσεις κλοπής ή απώλειας φορολογικού στοιχείου ή βιβλίου της εταιρίας.