Τι γίνεται με τις εταιρίες οι οποίες εκδίδουν από το απόγευμα της προηγουμένης τα δελτία αποστολής της επόμενης μέρας. Θα πρέπει να αλλάξουν τη διαδικασία αυτή;

Όχι. Περιπτώσεις που ήταν αποδεκτές από τις φορολογικές αρχές με ό,τι ίσχυε παλαιότερα θα εξακολουθήσουν να γίνονται αποδεκτές και με το νέο αυτό μέτρο.