Τι γίνεται στις περιπτώσεις που ο χρήστης χρειαστεί να ακυρώσει ένα φορολογικό στοιχείο;

Γίνεται έκδοση ακυρωτικού παραστατικού το οποίο θα σημαίνεται με την δικιά του ψηφιακή υπογραφή. Για την τελευταία περίπτωση αν τα εμπορεύματα έχουν παραδοθεί στον πελάτη τότε θα πρέπει να εκδοθεί πιστωτικό σημείωμα.