Θέλετε να αποστείλετε την Οριστική ΦΜΥ, ξεκινάει την δημιουργία αρχείου, αλλά πριν μπει μέσα στο site του taxis σας εμφανίζει μήνυμα: File not found. Τι θα πρέπει να κάνετε;
Θα μας πάρετε τηλ να σας αποστείλουμε το pkzip, pkunzip, inori.exe, από το δικό μας directory στο δικό σας και θα αποσταλεί κανονικά η δήλωση.