Πώς υπολογίζεται η κίνηση Φασον;Θα ανοίξετε κανονικά τον εργαζόμενο. Στο ταμπελάκι Εργασιακά στο πεδίο Εργασιακή Κατάσταση θα επιλέξετε Φασόν.

Στο Ιστορικό του, στην Εξέλιξη Αποδοχών (πλήκτρο οθόνης Αποδοχές), στις Ώρες θα βάλετε -1-, και στο πε-δίο Αποδοχές θα βάλετε -0-, μηδέν.

Θα πρέπει να ανοίξετε ένα Επίδομα των αμοιβών του.
Θα πάτε στις Κύριες Εργασίες > Επιδόματα και θα το δημιουργήσετε. Στο ταμπελάκι Λειτουργία θα πρέπει στο Τακτικές να πείτε Όχι και στο Εφάπαξ Ναι. Στην ΑΠΔ θα φανεί με Τύπο Αποδοχών 12. Στην Κίνηση της Μισθοδοσίας θα τρέξετε Τακτικές Αποδοχές, θα βάλετε το Επίδομα αυτό και στο πεδίο των ημερομηνιών των Εφάπαξ Αμοιβών, στο κάτω μέρος της οθόνης, θα βάλετε το εύρος της εργασίας του Φασόν για να σας εκτυπωθεί στην ΑΠΔ.

Το πρόγραμμα θα υπολογίσει τις εισφορές στο 70% των αποδοχών, του ποσού δηλαδή του επιδόματος.

Για τον υπολογισμό των ασφαλίσιμων ημερών διαιρείται το 70% των αποδοχών με την 9η ασφαλιστική κλάση.

Για να υπολογίσει το πρόγραμμα τις Μισθοδοτούμενες Ημέρες του εργαζόμενου θα διαιρέσει τις το 70% των αποδοχών του με την 9η ασφαλιστική κλάση.

Ο υπολογισμός είναι ο εξής:

70% των Αποδοχών / 9η ασφαλιστική κλάση = ω.
Αυτές είναι οι ασφαλίσιμες ημέρες του.

Τώρα από τις ασφαλίσιμες ημέρες θα ανάγει τις εργάσιμες ημέρες του ως εξής:

Ασφαλίσιμες ημέρες /1,2 = ω

Δηλαδή: (70% των Αποδοχών / 9η ασφαλιστική κλάση) / 1,2, ή ω/ 1,2

Είναι: ω/1,2 (αν είναι πενθήμερος) = ημέρες εργασίας. = φ.
Στην ουσία με την διαίρεση με το 1,2 αφαιρεί την αναλογία του Σαββάτου.

Στη συνέχεια το πρόγραμμα θα συγκρίνει τις ημέρες εργασίας που βρήκε με αυτόν τον υπολογισμό με τις ημέρες εργασίας του που προκύπτουν από το ωράριό του.

Έστω λοιπόν ότι οι ημέρες εργασίας από το ημερολόγιό του, το ωράριο (με το 1,2 αν είναι πενθήμερος), = Υ.

Συγκρίνει τις Ημέρες Εργασίας που προέκυψαν από τις Ασφαλίσιμες Ημέρες (Φ) με τις Ημέρες εργασίας που προκύπτουν από το Ωράριο (Υ).

Τότε, αν Φ> Υ θα δώσει ως εργάσιμες ημέρες το Υ . Αν Φ<Υ θα δώσει ως εργάσιμες ημέρες το Φ.

Παράδειγμα: Ο φασονίστας δουλεύει με πλήρες ωράριο και όλες τις ημέρες, και το ταμείο του προβλέπει εισφορές 16% για τον εργαζόμενο και 28% για τον εργοδότη. Η 9η ασφαλιστική κλάση είναι 32,12. Θα είναι λοιπόν:

Κρατήσεις: 1000€ *70% * 16% = 112 € και 1000€ * 70% * 28% = 280€.

Για τις Μισθοδοτούμενες Ημέρες και για τις Ασφαλίσιμες, θα γίνει ο εξής υπολογισμός:

700€ / 32,12 = 21,79. Και σύμφωνα με το ημερολόγιό του εκείνον τον μήνα οι εργάσιμες ημέρες του είναι 23.

21,79 < 23 άρα στις Μισθοδοτούμενες Ημέρες θα σας εμφανιστεί το 21,1 79 και στις Ασφαλίσιμες το 22 (στογγυλοποιημένο πάντα). Αυτό το νούμερο θα φανεί και στην ΑΠΔ.

Το πρόγραμμα υπολογίζει Αναδρομικά Εισφορών και Αναδρομικά Πλαφόν και τα φέρνει στην ΑΠΔ με Τύπο Α-ποδοχών 17. (Αν το 70% των αποδοχών του ξεπερνά το πλαφόν ανάλογα αν είναι παλαιός ή νέος ασφαλισμένος).

Δεν θα συμφωνεί το ποσό των Αποδοχών της ΑΠΔ με τις Εισφορές, διότι αυτές υπολογίζονται στο 70% των αποδοχών.

Δεν εκτυπώνει το Λογιστικό του Άρθρο διότι ο φασονίστας έχει ΦΠΑ οπότε θα υπήρχε διαφωνία άρθρου. Θα εμφανίζεται κανονικά στην Κατάσταση Ασφάλισης, και στην Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ, και ΔΕΝ θα εμφανίζεται στην Οριστική Δήλωση ΦΜΥ.