(Π.Κ.Y.E. 24 / 6-5-2011)
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ Σ.Σ.Ε. των επιστημόνων φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ολόκληρη τη χώρα για τα έτη 2010-2011-2012 (Π.Κ. 24/6-5-2011)
Στην Αθήνα σήμερα στις 14 Μαρτίου 2011, οι υπογράφοντες αφενός
1. Δ. Φιλιώτης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και εκπρόσωπος αυτού
2. Π. Γιαννακόπουλος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων (ΣΑΦΕΕ) και εκπρόσωπος αυτού
3. Θ. Γιαρμενίτης, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Βιομηχανιών και Αντιπροσώπων Καλλυντικών (ΠΣΒΑΚ) και εκπρόσωπος αυτού
4. Θ. Κωλέτης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) και εκπρόσωπος αυτής
και αφετέρου ο Αντώνιος Αυγερινός, ως εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών (Π.Ε.Φ.), νόμιμα εξουσιοδοτημένος για την υπογραφή της παρούσας ΣΣΕ συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:
1. Στις διατάξεις της παρούσης υπάγονται άπαντες οι επιστήμονες φαρμακοποιοί οι υπηρετούντες καθ’ άπασαν την χώραν ως υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σε οποιοδήποτε τομέα και φαρμακευτικών επιχειρήσεων, δηλαδή: στα εργοστάσια και εργαστήρια φαρμάκων, καλλυντικών υγειονομικών προϊόντων, πρατήρια φαρμάκων, φαρμακεία, ιδιωτικές κλινικές θεραπευτήρια, στην προώθηση πωλήσεων και την επιστημονική ενημέρωση, σύνταξη ιατροφαρμακευτικών εκδόσεων και στατιστικών μελετών, σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα και γενικά σε κάθε άλλη συναφή εργασία και εν πάση περιπτώσει άπαντες οι υπάλληλοι φαρμακοποιοί για τους οποίους ο εργοδότης υποχρεούται στην καταβολή εργοδοτικής εισφοράς υπερ του ΤΣΑΥ (άρθρο 36, Ν.Δ.3348/55).
2. Τα κατώτατα όρια μισθών των Επιστημόνων Φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σ’ ολόκληρη τη χώρα καθορίζονται για τα έτη 2010 – 2011 – 2012, ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Α. Τα κατώτατα όρια μισθών των εργαζομένων της χώρας, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31η-12-2009 με βάση την Ενιαία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των Επιστημόνων Φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των ετών 2008-2009 αυξάνονται από 1ης Ιουλίου 2011 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010.
Β. Τα κατώτατα όρια μισθών των εργαζομένων της χώρας, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 1η Ιουλίου 2011 με βάση την παράγραφο «Α» του παρόντος άρθρου αυξάνονται από 1ης Ιουλίου 2012 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2011. Για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος άρθρου, ως «ευρωπαϊκός πληθωρισμός» λαμβάνεται το ποσοστό μέσης ετήσιας μεταβολής έναντι του προηγούμενου έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat.
Γ. Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισμό των αυξήσεων του παρόντος άρθρου, των επιδομάτων τριετιών, γάμου και εμπορικού επιδόματος γράφονται με δύο (2) δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιούνται στο επόμενο εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5),
3. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Α. Στους μισθωτούς φαρμακοποιούς, ανεξαρτήτως φύλου, χορηγείται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10%. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται και στους διαζευγμένους – νες, χήρους – ες, καθώς και στις άγαμες μητέρες που έχουν την επιμέλεια ή την γονική μέριμνα των παιδιών.
Β. Χορηγείται επίδομα τέκνων σε ποσοστό 5% δι έκαστο τέκνο και μέχρι τριών, εφόσον τα εκ τούτων άρρενα είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών και δεν εργάζονται τα δε θήλεα κάτω των 20 ετών, άγαμα και δεν εργάζονται. Το επίδομα τέκνων συνεχίζεται παρεχόμενο και για τα δύο φύλα μέχρι ηλικίας 26 ετών συμπληρωμένων εφόσον σπουδάζουν και δεν εργάζονται.
Γ. Στους φαρμακοποιούς υπεύθυνους ιδιωτικών φαρμακείων, φαρμακαποθηκών, υπεύθυνους Διευθυντές ή προϊσταμένους Φαρμακείων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Κλινικών, στους υπεύθυνους Κληρονομικών Φαρμακείων, αλλά και σε Φαρμακοποιούς στους οποίους δεσμεύεται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος των, χορηγείται επίδομα υπευθυνότητας 20%.
Δ. Στους Φαρμακοποιούς που έχουν ορισθεί υπεύθυνοι επιχειρήσεων ή εργοστασίων ή εργαστηρίων παρασκευής εμπορίας φαρμάκων ή καλλυντικών ή υγειονομικών προϊόντων, χορηγείται επίδομα υπευθυνότητας 20%,
Ε. Στους Φαρμακοποιούς που είναι προϊστάμενοι τμημάτων επιχειρήσεων ή εργοστασίων ή εργαστηρίων παρασκευής ή εμπορίας φαρμάκων ή καλλυντικών ή υγειονομικών προϊόντων χορηγείται επίδομα υπευθυνότητας 18%. Το επίδομα αυτό λαμβάνουν επίσης και οι φαρμακοποιοί που προΐστανται: αντιπροσωπειών φαρμάκων, εργαστηρίων φαρμάκων, πρατηρίων φαρμάκων, τμημάτων προμηθειών Νοσοκομείων, τμημάτων πωλήσεως, εκπαίδευσης προσωπικού και Ιατρικής Ενημέρωσης. Επίσης, το επίδομα αυτό 18% χορηγείται και στους Φαρμακοποιούς (εξαιρουμένων των Φαρμακοποιών υπαλλήλων ιδιωτικών Φαρμακείων) που κατ’ αποκλειστικότητα ασχολούνται με τον έλεγχο ή κοστολόγηση ιατρικών συνταγών.
ΣΤ. Στους Φαρμακοποιούς που εργάζονται σε εργοδότες και σε Ν.Π.Ι.Δ. στο προσωπικό των οποίων εν όλω ή εν μέρει χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής ή επικίνδυνης εργασίας ή ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας, χορηγείται το επίδομα τούτο σε ποσοστό που λαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού και όχι λιγότερο του 15%.
Ζ. Στους μισθωτούς φαρμακοποιούς που διαχειρίζονται φάρμακα, χορηγείται προσαύξηση 30% ως διαχειριστικό επίδομα.
Η. Στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος χορηγείται επίδομα 15%.
Θ. Στους κατόχους διπλώματος Master χορηγείται επίδομα 5%.
I. Χορηγείται επίδομα ξένης γλώσσας, σε ποσοστό 10% συνολικά, στους Φαρμακοποιούς που κατέχουν ξένη γλώσσα σε επίπεδο αντίστοιχο του Lower, με την προϋπόθεση ότι είναι απαραίτητη και την χρησιμοποιούν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.
Κ. Ο εκάστοτε οριζόμενος Φαρμακοποιός από την επιχείρηση υπεύθυνος βάρδιας ή φύλαξης απογευματινής ή νυχτερινής εργασίας, δικαιούται το επίδομα υπευθυνότητας σε ποσοστό 15% πάνω στους βασικούς μηνιαίους μισθούς.
Λ. Στους φαρμακοποιούς που καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση, χορηγείται επίδομα παιδικού σταθμού 342ευρώ μικτά ετησίως για το 2010, 2011 και για το 2012, για κάθε παιδί. Το επίδομα αυτό το δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι μέχρι 2 παιδιά έως 4 ετών, με την προϋπόθεση ότι πηγαίνουν σε παιδικό σταθμό.
Όλα τα ανωτέρω επιδόματα υπολογίζονται επί των εκάστοτε βασικών μηνιαίων μισθών.
4. Καθιερώνεται για τους επιστήμονες Φαρμακοποιούς (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 25/1983 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών) η εβδομάδα των πέντε (5) ημερών 8ωρου ημερησίας απασχόλησης και 40ωρών εβδομαδιαίας εργασίας. Κάθε απασχόληση πέραν των 40 ωρών εβδομαδιαίως θα αμείβεται σύμφωνα με ότι προβλέπουν οι σχετικοί νόμοι και διατάξεις.
5. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Μετά την παρέλευση 10 μηνών εργασίας από την πρόσληψη οι Φαρμακοποιοί δικαιούνται 20 εργάσιμες ημέρες κανονική άδεια με πλήρεις αποδοχές η οποία αυξάνεται κατά μια εργάσιμη ημέρα κατ’ έτος έως τις 22 ημέρες. Οι εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας δικαιούνται άδεια 25 εργασίμων ημερών.
6. Στους μισθωτούς φαρμακοποιούς χορηγείται, σε περίπτωση γάμου, άδεια εννέα (9) εργασίμων ημερών, με αποδοχές. Επίσης, προβλέπεται άδεια τριών (3) ημερών, σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών, καθώς και για Α’ βαθμού συγγενείας των συζύγων αντίστοιχα και μία (1) ημέρα για συγγενείς Β’ βαθμού. Το δικαίωμα άδειας λόγω θανάτου συγγενούς ου θέσπισε το άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002/2003 διευκρινίζεται ότι χορηγείται όχι μόνο στους εξ αίματος, αλλά και στους εξ αγχιστείας συγγενείς στην ίδια γραμμή και τον ίδιο βαθμό. Οι άδειες αυτές είναι άσχετες και δεν συμψηφίζονται με την προβλεπόμενη άδεια από την παράγραφο 5 αυτής της Σ.Σ.Ε.
7. ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά από τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας δέκα επτά (17) εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της άδειας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.
8. ΑΔΕΙΑ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται για τον θηλασμό και τις αυξημένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού, επί χρονικό διάστημα τριάντα μηνών από τη λήξη της άδειας λοχείας, εννέα (9) εβδομάδες μετά τον τοκετό, μειωμένο ωράριο, είτε να διακόπτουν την εργασία τους για μια ώρα κάθε ημέρα, είτε να προσέρχονται αργότερα κατά μία ώρα την ημέρα είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μια ώρα κάθε ημέρα. Ύστερα από συμφωνία των μερών, η μείωση του χρόνου εργασίας μπορεί να ορίζεται σε δύο ώρες επί ένα χρόνο μετά την λήξη της άδειας λοχείας και σε μία ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.
Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει ο άνδρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει ο άνδρας να προσκομίσει, στην επιχείρηση που απασχολείται, βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου του ότι η ίδια δεν λαμβάνει την άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών. Η παραπάνω άδεια είναι με αποδοχές.
Την άδεια φροντίδας του παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
9. Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για την φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
10. ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Στους εργαζόμενους (-ες) που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (-η) γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές, έξι (6) εργασίμων ημερών τον χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) ή περισσότερα παιδιά δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
11. ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ
Γονέας εργαζόμενος σε επιχείρηση ή εκμετάλλευση που απασχολεί τουλάχιστον πενήντα (50) άτομα, εάν
α. έχει συμπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη και
β. ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους, δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, μετά τη λήξη της μητρότητας, μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει ηλικία τριών (3) ετών. Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκεια της μπορεί να φθάσει έως τρεισήμισι (3,5) μήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη, με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφερομένων δικαιούχων, μέχρι να καλυφθεί ποσοστό 8% του συνόλου των απασχολουμένων στην επιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 1483/1984.
12. Οι Φαρμακοποιοί που καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση και έχουν παιδιά έως 18 ετών, δικαιούνται 7 ημέρες άδεια το χρόνο με αποδοχές για να παρακολουθούν την εκπαιδευτική πρόοδο των παιδιών τους.
13. ΑΔΕΙΑ ΜΕΤΑΓΓΊΣΕΩΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Ή ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές.
14. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΠΗΡΑ ΠΑΙΔΙΑ
Οι γονείς που συντηρούν ανάπηρα παιδιά με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, δικαιούνται μία (1) ώρα την ημέρα μειωμένο ωράριο.
15. Οι γυναίκες Φαρμακοποιοί δεν απολύονται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και για ένα χρόνο μετά από τον τοκετό.
16. Γενικά, στο θέμα των αδειών ισχύουν τα ίδια με την πρόσφατα υπογραφείσα Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της ΓΣΕΕ.
17. Οι μισθωτοί φαρμακοποιοί όταν ταξιδεύουν εκτός έδρας για υπηρεσία, δικαιούνται ημερησίως, πλην οδοιπορικών και λοιπών εξόδων διαμονής, αποζημίωση ίση προς το ένα εικοστό (1/20) των μηνιαίων νομίμων αποδοχών τους ( βασικών μισθών και προσαυξήσεων λόγω επιδομάτων που προβλέπει η ΣΣΕ ).
18. Οι μισθωτοί Φαρμακοποιοί που εργάζονται πέραν του νομίμου ωραρίου, λαμβάνουν πρόσθετη αμοιβή, σύμφωνα με το νόμο (Ν.Δ. 4020/59, άρθρο8) και την εξ 75% προσαύξηση για εργασία κατά τις Κυριακές, εορτές κ.λπ. εκ του νόμου καθιερωμένες αργίες.
19. Στους μισθωτούς Φαρμακοποιούς χορηγείται κατ’ έτος επίδομα Χριστουγέννων ίσο προς ένα μηνιαίο μισθό μετά των νομίμων προσαυξήσεων και επιδομάτων και επίδομα Πάσχα ίσο προς το ήμισυ του μηνιαίου μισθού μετά των νόμιμων προσαυξήσεων και επιδομάτων.
20. Στους Φαρμακοποιούς οι οποίοι εργάζονται στην Ιατρική Ενημέρωση, χορηγείται το ποσό των 380ευρώ κάθε μήνα για έξοδα κίνησης επί 11 μήνες για το 2010, 2011 και 2012, όταν δεν υπάρχει συμφωνία για χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτου της εταιρείας.
21. Οι Φαρμακοποιοί της Ιατρικής Ενημέρωσης ασφαλίζονται με ομαδική ασφάλεια, ύψους 80.000ευρώ για το 2010, 20 1 και 2012, για τις περιπτώσεις:
α. θανάτου και
β. ολικής ανικανότητας εξ ατυχήματος.
22. Οι Φαρμακοποιοί της Ιατρικής Ενημέρωσης θα έχουν μία ημέρα της εβδομάδας συνεχές ωράριο 8ωρών. Η ημέρα αυτή θα καθορίζεται έως δύο φορές το χρόνο από κάθε εταιρεία, ανάλογα με τις ανάγκες της. Η έναρξη του σχετικού ωραρίου θα καθορίζεται επίσης από την εταιρεία μεταξύ 8-9 π.μ.
23. α) Για την απρόσκοπτη επικοινωνία των Φαρμακοποιών της Ιατρικής Ενημέρωσης με τους υγειονομικούς λειτουργούς και τις υγειονομικές υπηρεσίες της χώρας, συμφωνείται όπως εφοδιασθούν με κατάλληλα πιστοποιητικά εκδιδόμενα από τους εργοδότες τους και από τις αρμόδιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
β) Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού οι Φαρμακοποιοί της Ιατρικής Ενημέρωσης, εκτός της ταυτότητας του Φαρμακοποιού που εκδίδει η συνδικαλιστική τους οργάνωση (Π.Ε.Φ.) θα εφοδιάζονται κάθε χρόνο από τους εργοδότες τους και με βεβαίωση ότι ασκούν τα καθήκοντα του Ιατρικού Επισκέπτη.
γ) Σε περίπτωση που ένας Φαρμακοποιός Ιατρικός Επισκέπτης αποχωρήσει από την εταιρεία που εργάζεται υποχρεούται να παραδώσει τα ανωτέρω πιστοποιητικά στους φορείς που τα εξέδωσαν.
24. Ως προϋπηρεσία των μισθωτών Φαρμακοποιών υπολογίζεται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιοδήποτε εργοδότη {φυσικό ή νομικό πρόσωπο) καθώς επίσης και ο χρόνος άσκησης του επαγγέλματος σε ατομικό φαρμακείο. Η προϋπηρεσία βεβαιούται από τον αρμόδιο Φαρμακευτικό Σύλλογο ή την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών. Επίσης, αναγνωρίζεται ως χρόνος υπηρεσίας Φαρμακοποιού και ο χρόνος διάρκειας της στρατιωτικής θητείας, εφόσον αποδεδειγμένα διανύθηκε σε καθήκοντα σχετικά με το επάγγελμα του Φαρμακοποιού.
25. Η προϋπηρεσία των νεοπροσλαμβανομένων αποδεικνύεται από υπεύθυνη δήλωση τους, που κατατίθεται κατά την πρόσληψη στον εργοδότη ή το αργότερο εντός τριών μηνών και συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
26. Η προϋπηρεσία των ήδη εργαζομένων οι οποίοι δεν υπέβαλαν μέχρι σήμερα τα σχετικά πιστοποιητικά, αποδεικνύεται ομοίως με δήλωση και προσκόμιση εντός τριμήνου από την ισχύ της παρούσης των απαραιτήτων βεβαιώσεων.
27. Για τους Φαρμακοποιούς που προσελήφθησαν ως υπάλληλοι μετά την 1η Ιανουαρίου 1989 υπολογίζεται σαν προϋπηρεσία και ο χρόνος που εργάσθηκαν ελεύθεροι επαγγελματίες που αποδεικνύεται με βεβαίωση της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών.
28. Οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας επιστρέφονται από τον εργοδότη στο μισθωτό σε κάθε περίπτωση λύσεως της εργασιακής σχέσης.
29. Η ετήσια συνδρομή των Φαρμακοποιών μελών της Π.Ε.Φ. θα καταβληθεί προσπάθεια να παρακρατείται από την εργοδοτική πλευρά σε μηνιαία βάση για λογαριασμό της Π.Ε.Φ. υπό την προϋπόθεση ότι οι εργαζόμενοι Φαρμακοποιοί θα συμφωνήσουν.
30. Αναγνωρίζεται η χρησιμότητα της επιμόρφωσης των Φαρμακοποιών και θα τους παρέχεται κάθε διευκόλυνση για παρακολούθηση συνεδρίων ή σεμιναρίων που έχουν σχέση με την επιστήμη τους και το συγκεκριμένο αντικείμενο της εργασίας τους υπό την προϋπόθεση να μην παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων.
31. Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια 10 εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο έτη.
32. Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των Συλλογικών Συμβάσεων ή Διαιτητικών Αποφάσεων των προηγουμένων ετών εκτός εκείνων που αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσης.
33. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από τις καθοριζόμενες σε αυτή τη ΣΣΕ δεν μειώνονται απ’ αυτήν.
34. Η ισχύς της παρούσης άρχεται από την 1η Ιανουαρίου 2010 εκτός από τις διατάξεις που ορίζουν κάτι διαφορετικό.