Ποιος είναι ο γενικός φάκελος του προγράμματος;
O φάκελος MBAR και βρίσκεται στην κεντρική περιοχή (root) του δίσκου που έγινε η εγκατάσταση του προγράμματος. Την διαδρομή του φακέλου μπορείτε να την δείτε και μέσα στο πρόγραμμα στην κεντρική εικόνα κάτω δεξιά π.χ. C:MBAR