Υπ. Απόφαση Φ. 0544/M. 7701/ΑΣ 20481/2024

Αριθμ. Φ. 0544/M. 7701/ΑΣ 20481

Θέση σε ισχύ του Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως εκπροσωπείται από την Ελληνική Διοίκηση Ειδικού Πολέμου, και του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (HΠΑ), όπως εκπροσωπείται από τη Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ, με αντικείμενο την τοποθέτηση Προσωπικού Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 24 Δεκεμβρίου 2021 και στην Τάμπα των ΗΠΑ, στις 7 Μαΐου 2022 (ν. 5096/2024, Α΄ 41).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι το Μνημόνιο Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως εκπροσωπείται από την Ελληνική Διοίκηση Ειδικού Πολέμου, και του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (HΠΑ), όπως εκπροσωπείται από τη Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ, με αντικείμενο την τοποθέτηση Προσωπικού Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 24 Δεκεμβρίου 2021 και στην Τάμπα των ΗΠΑ, στις 7 Μαΐου 2022, και κυρώθηκε με τον ν. 5096/2024 (Α΄ 41),

τέθηκε σε ισχύ την 8η Απριλίου 2024, σύμφωνα με την παρ. 11.1 του άρθρου XI του Μνημονίου.

Αθήνα, 12 Απριλίου 2024

Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη του Τμήματος Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου

ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ