Φ.0544/Μ.7537/ΑΣ 1130/2024
Θέση σε ισχύ της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας αναφορικά με φόρους εισοδήματος και την πρόληψη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής (ν. 4984/2022, Α’ 202)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ. 0544/ M.7537/ΑΣ 1130

(ΦΕΚ Α’ 6/17-01-2024)

Θέση σε ισχύ της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας αναφορικά με φόρους εισοδήματος και την πρόληψη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής (ν. 4984/2022, Α’ 202).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας αναφορικά με φόρους εισοδήματος και την πρόληψη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 11 Μαΐου 2022, και κυρώθηκε με τον ν. 4984/2022 (Α’ 202), τέθηκε σε ισχύ την 30ή Δεκεμβρίου 2023, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 29 της Σύμβασης.

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2024

Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου
ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ