Προστέθηκε νέα εργασία Custom Export Λογ. Εγγραφών (3.Δ.Η.).

Αναπτύσσεται
κατά παραγγελία για συγκεκριμένο πελάτη μας (δηλαδή με βάση το Serial
Number του) και προσφέρει την δυνατότητα εξαγωγής των καταχωρημένων
λογιστικών εγγραφών (που στο windos παράγονται και αυτόματα) σε μορφή
excel και με τα δεδομένα στην μορφή ακριβώς που τα ζητά ένας πελάτης
μας για να τα εισάγει στην λογιστική άλλου προγράμματος.

Δεν αφορά
λοιπόν όλους τους χρήστες του Windos αλλά προσφέρει δυνατότητα κατά
παραγγελία προσαρμογής κατόπιν συνεννόησης μαζί μας.