Πώς μπορώ να κάνω export/import κινήσεων αποθήκης από μια εταιρία σε μία άλλη;

Από την επιλογή 3.Δ.4

Όπως κάνετε την μεταφορά των ειδών της αποθήκης από εταιρεία
σε εταιρεία, στον ίδιον ή σε άλλον υπολογιστή, με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να μεταφέρετε μέρος ή ολόκληρο το αρχείο των αναλυτικών εγγραφών της αποθήκης. Αυτό βοηθάει ιδιαίτερα όταν υπάρχουν υποκαταστήματα και θέλετε να έχετε πραγματική εικόνα στο σύνολο τους.

Μεταφέρετε τις εγγραφές όλων των υποκαταστημάτων σε μια εγκατάσταση.

Πριν κάνετε εξαγωγή κινήσεων πάντα να φροντίζετε πρώτα να
κάνετε ημερολογιακή οργάνωση των αναλυτικών της αποθήκης.
Σε αντίθεση με την μεταφορά των ειδών της αποθήκης, στις εγγραφές αναλυτικών δεν μπορεί να γίνει έλεγχος για ύπαρξη ή όχι της εγγραφής, γι’ αυτό και υπάρχει περίπτωση διπλής μεταφοράς αν ο χρήστης δεν ορίσει σωστά ημερολογιακά διαστήματα.

Προβλέπεται όμως δοκιμαστική μεταφορά (στην οθόνη ή τον εκτυπωτή) τόσο στην εξαγωγή όσο και στην εισαγωγή ώστε να ελέγξετε πρώτα τι θα συμβεί αν κάνετε πραγματική μεταφορά.
Η διαδικασία είναι παρόμοια μ’ αυτή της μεταφοράς των ειδών.
Στην μεταφορά αναλυτικών εγγραφών μπορείτε να ορίσετε ποια αιτιολογία στην αποθήκη θα εξαιρεθεί από την μεταφορά, ή ποια αιτιολογία αποκλειστικά θα εξαχθεί.

Τα στοιχεία προς μεταφορά καταχωρούνται σε αρχεία με όνομα
kindm.dat και kindmi.dat και στην περιοχή mbarmbin. Από εκεί θα το αντιγράψετε αν θέλετε να κάνετε μεταφορά σε άλλο υπολογιστή.

Αν κατά την εισαγωγή υπάρχουν Πελάτες, Προμηθευτές ή Είδη που
δεν υπάρχουν στη νέα εταιρεία, η μεταφορά ματαιώνετε με μήνυμα.
Οι κωδικοί που λείπουν γράφονται σε ένα αρχείο με όνομα kinderror.dat. Θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε τους κωδικούς και μετά να κάνετε εισαγωγή στοιχείων.

Προσοχή !!! όταν κάνετε εισαγωγή στοιχείων (import) θα κάνετε οπωσδήποτε πρώτα Backup την εταιρεία εισαγωγής.