Τι είναι η γνήσια ετοιμότητα και η απλή ετοιμότητα του εργαζόμενου:Γνήσια ετοιμότητα: Ο εργαζόμενος βρίσκεται στον χώρο εργασίας του και τελεί σε πλήρη δέσμευση του ελεύθερου χρόνου του. Δεν δικαιούται να αναπαύεται ή να χρησιμοποιεί την εργασιακή του δύναμη διαφορετικά, αλλά πρέπει να διαθέτει τις σωματικές του δυνάμεις σε εγρήγορση, ώστε να είναι σε θέση να παράσχει εργασία οποιαδήποτε στιγμή του ζητηθεί. Αυτού του είδους η ετοιμότητα δε συνιστά «δέσμευση ελεύθερου χρόνου» του μισθωτού, αλλά υποχρέωση ετοιμότητας κατά το χρόνο που δεν υπάρχει άμεση ανάγκη παροχής της εργασίας (δεν υπάρχει συνεχή ροή της εργασίας).
Στις άλλες μορφές κλασσικής παροχής εργασίας υπάρχει μια τακτική ροή καθηκόντων και εργασιών προς διεκπεραίωση, η οποία διαμοιράζεται θεωρητικά στα όρια του ωραρίου εργασίας.
Παραδείγματα: Νυχτοφύλακας, νοσοκόμος, υπάλληλος σε γραφείο τελετών, μουσικός σε συναυλία που θα παίξει όταν έρθει η σειρά του, ηθοποιός που θα βγει σε συγκερκιμένη στιγμή στην σκηνή κοκ).

Απλή ετοιμότητα εργασίας (ή ετοιμότητα κλήσης):
Εδώ ο εργαζόμενος έχει μερική δέσμευση του ελεύθερου χρόνου του. Δηλαδή διατηρεί τις σωματικές και πνευματικές του δυνάμεις στη διάθεση του εργοδότη για να τις ενεργοποιήσει όποτε του ζητηθεί, αλλά μπορεί όσο δεν του ζητείται αυτό, να τις διαθέσει διαφορετικά σε άλλα έργα και εργασίες ή να αναπαυθεί. Ειδοποιός διαφορά δηλαδή, μεταξύ της απλής ετοιμότητας και της γνήσιας ετοιμότητας για εργασία είναι το στοιχείο της εγρήγορσης των σωματικών και πνευματικών δυνάμεων του μισθωτού (πχ ιατρός κλινικής, οδηγός ασθενοφόρου κτλ).