Πώς ορίζω ποια πεδία θα εκτυπωθούν στις ετικέτες των παρτίδων;
Από την επιλογή 5.Ι.3.

Μπορείτε να δηλώσετε αναλυτικά ποια πεδία και πού θα τυπωθούν. Με 1 στην πρώτη θέση το πεδίο τυπώνεται (με 2 τυπώνεται και το λεκτικό του). Στα υπόλοιπα πεδία ορίζεται θέση εκτύπωσης, πλάτος εκτύπωσης και είδος χαρακτήρων (1 στενοί και 0
κανονικοί, ή μέγεθος Font στους θερμικούς).
Στο πεδίο Barcode με δήλωση 1 χρησιμοποιείται ο κωδικός του είδους ενώ με 2 ο κωδικός Barcode.