Πώς εκτυπώνω ετικέτες αποθήκης;
Από την επιλογή 3.Γ Ετικετογράφος Αποθήκης.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Μπορείτε να τυπώσετε ετικέτες γενικής χρήσης που δεν έχουν σχέση με την αποθήκη
σας. Ορίζετε το κείμενο και τον αριθμό των αντιτύπων που θέλετε. Η δομή της ετικέτας, αλλά και του χαρτιού που χρησιμοποιείτε ορίζονται στην επιλογή “ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ” πιο κάτω.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Είναι η βασική οθόνη εκτύπωσης ετικετών των Ειδών σας. Αν δώσετε Είδος σας ζητείται ποσότητα, ανά μεγεθολόγιο αν υπάρχει, (θα τυπωθούν ισάριθμες ετικέτες),
και αρχίζει η εκτύπωση. Αν στον κωδικό πατήσετε κάτω βέλος, μπορείτε να δώσετε

Από…Εως Μάσκα Κωδικού και να τυπώσετε πολλά Είδη, σε μία εκτύπωση. Αν δεν δώσετε Είδος σας ζητείται Παραστατικό, α/α Παραστατικού και Ημερομηνία, ώστε να τυπώσετε εττικέτες μόνο για τα είδη του συγκεκριμένου Παραστατικού. Αν στην ερώτηση Εκτυπωτής δηλώσετε D(evice), δηλώνετε αρχείο για export σε μορφή γραμμής.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ
Περιγράφετε ακριβώς τις διαστάσεις της αλλά και του φέροντος χαρτιού ώστε να έχετε ακριβή προώθηση του χαρτιού.

ΦΟΡΜΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ
Μπορείτε να δηλώσετε αναλυτικά ποια πεδία και πού θα τυπωθούν. Με 1 στην πρώτη θέση το πεδίο τυπώνεται (με 2 τυπώνεται και το λεκτικό του). Στα υπόλοιπα πεδία ορίζετε θέση εκτύπωσης, πλάτος εκτύπωσης και είδος χαρακτήρων (1 στενοί και 0
κανονικοί, ή μέγεθος Font στους θερμικούς).

Στο πεδίο Barcode με δήλωση 1 χρησιμοποιείται ο κωδικός του είδους ενώ με 2 ο κωδικός Barcode.