Έχετε πάει στην επιλογή λογιστικό σχέδιο εταιρίας και θέλετε να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό. Ορίζετε τον κωδικό για το νέο λογαριασμό αλλά δεν σας το επιτρέπει. Γιατί γίνεται αυτό;

Ο λογαριασμός δημιουργείται μόνο από το γενικό λογιστικό σχέδιο, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμος σε όλες τις εταιρίες και όχι από το λογιστικό σχέδιο της εταιρίας. Το button Εισαγωγή, στην οθόνη καταχώρισης της επιλογής λογιστικό σχέδιο εταιρίας αναφέρεται στη δυνατότητα μεταφοράς λογαριασμού από το γενικό στο εταιρικό λογιστικό σχέδιο.