Μέσα στους Μετόχους υπάρχει το ταμπελάκι Εταιρικές Συμμετοχές. Ποια η χρησιμότητά του;

Εδώ καταχωρούνται οι εταιρίες στις οποίες συμμετέχει ο μέτοχος. Καταχωρείτε έως και τρεις εταίρους.
Καταχωρείτε την επωνυμία της εταιρίας και τα λοιπά στοιχεία που την αφορούν όπως Δ.Ο.Υ, Διεύθυνση, Νομική Μορφή και ΑΦΜ.

Στο πεδίο Κέρδη χρήσεως: Δηλώνετε τα κέρδη της εταιρίας αυτής για τη συγκεκριμένη χρήση.

% Συμ/χης: Καταχωρείτε το ποσστό συμμετοχής του μετόχου στα κέρδη της εταιρίας.

Επιχ. Αμοιβή: Κλικάροντας το βελάκι εμφανίζεται ο παρακάτω πίνακας επιλογών:
0-1-2-3. Αν ο εταίρος πρόκειται να λάβει επιχειρηματικής από την δεύτερη ή τρίτη εταιρία δηλώνετε τον αριθμό 2 ή 3 αντίστοιχα.