Έχετε πάει στις Κύριες εργασίες > Εταιρίες. Κάνετε δεξί κλικ σε αυτήν που επιθυμείτε, > Εκτύπωση > Οριστική ΦΜΥ. Σε αυτήν όμως την εκτύπωση δεν μπορείτε να επιλέξετε έτος οριστικής. Ποιο λοιπόν είναι το έτος της εκτύπωσης αυτής ;
Η Οριστική που θα πάρετε από εδώ πάντα εξ΄ορισμού αναφέρεται στο τρέχον έτος. Αν θέλετε να πάρετε Οριστικές άλλων ετών θα πάτε στις Εκτυπώσεις > Έντυπά, Βεβαιώσεις > Οριστική Δήλωση ΦΜΥ ή απλά αλλάζετε την ημερομηνία του προγράμματος στο έτος που επιθυμείτε.