Μέσα στα στοιχεία της εταιρίας, στο tab Λειτουργία το πεδίο Εταιρία τιμολόγησης τι επηρεάζει;

Εταιρία Τιμολόγησης: Η προεπιλεγμένη τιμή είναι ΌΧΙ. Αν σε αυτή την εταιρία θέλετε να εκδίδετε παραστατικά παροχής υπηρεσιών (αν για παράδειγμα πρόκειται για την εταιρία του λογιστικού γραφείου και θέλετε να εκδίδετε μηχανογραφικά παραστατικά για τους πελάτες σας), τότε δηλώνετε την τιμή ΝΑΙ.