Είσαστε μέσα στην Κίνηση, αλλά παρατηρείτε ότι λεκτικά έχει εξ΄ορισμού το Πελάτης και στο κάτω μέρος είναι εξ΄ορισμού στην επιλογή Έσοδα. Αν θέλετε να περάσετε ένα έξοδο πώς θα το κάνετε; Πώς θα περάσετε τον προμηθευτή;

Εξ΄ ορισμού όταν κάνετε την κίνηση θεωρείται ως Έσοδο και επιλέγετε Πελάτη.
Αν κάνετε κλικ στην λέξη Έσοδο θα «γυρίσει» σε Έξοδο, και η λέξη Πελάτες σε Προμηθευτές. Τώρα μπορείτε να καταχωρήσετε το Έξοδο.