ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 31/03/2012

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  31/03/2012

 

 

 

Ερώτηση:  

1.Περιοδεύον πωλητής ο οποίος εργάζεται 21 χρόνια στην επιχείρηση. Για το 2012 απασχολείται 4 ημέρες την εβδομάδα πλήρες ωράριο. Πρέπει να υπογράψουμε επιχειρησιακή και ατομική σύμβαση;  Ο μισθός του πώς διαμορφώνεται;

2.Υπάλληλος γραφείου η οποία εργάζεται στην επιχείρηση 16 χρόνια. Τα ίδια ερωτήματα με τα παραπάνω .

3.Η υπάλληλος όμως μετά το Πάσχα θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Πρέπει να υπογράψουμε τις συμβάσεις πριν την επέμβαση;

 

Τα έντυπα συμβάσεων από πού θα τα βρω και για πόσο χρόνο ισχύουν οι συμβάσεις;  Η επιχείρηση είναι χονδρική με χονδρικές πωλήσεις. 

 

Απάντηση:

1.Ο πωλητής προφανώς γίνεται από πλήρη σε εκ περιτροπής απασχόληση.  Οπότε μιλάμε για ατομική σύμβαση με τους νέους όρους (το νέο ωράριο), και πίνακα προσωπικού. 

Για την εκ περιτροπής απασχόληση ο νόμος προβλέπει τα εξής:

ότι η διάρκειά της θα είναι μέχρι 9 μήνες στο έτος.

ότι δεν μπορεί να γίνει μόνο για έναν εργαζόμενο

ότι μπορεί να επιβληθεί μονομερώς από τον εργοδότη, με διαβούλευση όμως με το σύνολο των εργαζόμενων. 

 

Οι αποδοχές του θα διαμορφωθούν ανάλογα, σύμφωνα με τις ημέρες που δουλεύει.  Πχ αν τα Μικτά του για πλήρη απασχόληση ήταν 1200€  και τώρα δουλεύει 4 ημέρες την εβδομάδα θα είναι:  1200 * 4/5 =  960€. 

 

2.Για την υπάλληλο γραφείου:  Τα ίδια με τα παραπάνω. 

Σχετικά με την επέμβαση:  Το γεγονός της επέμβασης δεν επηρεάζει σε κάτι την υπογραφή της εκ περιτροπής απασχόλησης. 

Ο νόμος δεν απαγορεύει την γνωστοποίηση των αλλαγών σε ασθενή, όπως και δεν απαγορεύει και την δυνατότητα γνωστοποίησης απόλυσης κατά την διάρκεια της ασθένειας. 

Οπότε το γεγονός της επέμβασης δεν επηρεάζει.

 

Για τα έντυπα:  Η διάρκεια της εκ περιτροπής απασχόλησης θα πρέπει να είναι μέγιστο 9 μήνες μέσα στο έτος (παλαιά ήταν 6 μήνες).

Ως έντυπα προφανώς θα πάρετε την σύμβαση μερικής απασχόλησης  (στο πρόγραμμα και κάνοντας δεξί κλικ στον εργαζόμενο, στο Εκτύπωση, είναι  η Σύμβαση μερικής απασχόλησης), καθώς και τις νέες ατομικές συμβάσεις με το νέο ωράριο.

 

Συγκεκριμένα τα στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνουν οι συμβάσεις εκ περιτροπής απασχόλησης είναι τα εξής: α) τα στοιχεία ταυτότητας των εργοδοτών, β) τον τρόπο παροχής της εργασίας, την έδρα της επιχείρησης ή την διεύθυνση του εργοδότη, γ) τον χρόνο απασχόλησης, τον τρόπο κατανομής και τις περιόδους εργασίας, δ) τον τρόπο αμοιβής και ε) τους τυχόν όρους τροποποίησης της σύμβασης.  Τα στοιχεία αυτά περιέχονται στην Σύμβαση Μερικής Απασχόλησης.  

 

 Γενικά περί Εκ περιτροπής απασχόλησης:

Αν περιοριστούν οι δραστηριότητες του εργοδότη αυτός μπορεί, αντί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας να επιβάλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους -9- μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος

 

 

Ερώτηση:

1. Απασχολώ υπάλληλο με πρόγραμμα ΟΑΕΔ 16-24 (α’ φάση). Σύμφωνα με το πρόγραμμα Anaconda δεν υπολογίστηκε ΔΧ   ΔΠ   ΕΑ  Το ΙΚΑ κάνει έλεγχο στην επιχείρηση και βγάζει διαφορά για ΔΧ  ΔΠ  ΕΑ . Στείλτε μου εγκύκλιο που αναφέρει ότι απαλλάσσεται. Το  ΦΕΚ ΟΑΕΔ για πρόγραμμα επιδότησης δεν αναφέρει αναλυτικά.  2310-850440

 

2. Τα Οικοδομικά ημερομίσθια θα μειωθούν;

 

Απάντηση: 

Το πρόγραμμα δίνει κανονικά επιδότηση και στο ΔΧ ΔΠ  ΕΑ.   Θα πρέπει να δούμε τον λόγο που εδώ δεν το υπολόγισε (ίσως να έχουμε βάλει 12 μισθολογικές περιόδους).

Για τα Οικοδομικά:   Τα ημερομίσθιά τους κατά το ΙΚΑ είναι 33,57 άγαμος 36,92 έγγαμος, και ισχύουν μέχρι τις 30/06/2012.

Ο νόμος με τις μειώσεις  αναφέρεται σε όλους τους εργαζόμενους – δεν εξαιρεί τους οικοδόμους (ούτε και αναφέρει ρητά κάτι για αυτούς).  Με επιφύλαξη λοιπόν θεωρούμε πως ότι ισχύει για όλες τις άλλες συμβάσεις (μετενέργειες κτλ) θα ισχύει και για την σύμβαση των οικοδόμων.

 

Ερώτηση:

1. Έχουμε -2- εργαζόμενους σε μία επιχείρηση. Ο ένας ειδικότητας οδηγός και ο άλλος πωλητής (ο πωλητής έχει την σύμβαση συγγενικού προσώπου).  Ο οδηγός είναι σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ (με επιδότηση 75% των εργοδοτικών εισφορών).

Μπορεί να γίνει μείωση μισθού και στους 2 εργαζόμενους;  Με ατομικές ή επιχειρησιακές συμβάσεις;

 

Απάντηση:

Η ένταξη σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ δεν δεσμεύει την μείωση μισθών ούτε την μείωση ωραρίου (δεσμεύει την δυνατότητα απόλυσης).  Θα πρέπει να δείτε αν έχουν λήξει οι κλαδικές συμβάσεις τους ή όχι.

 

Αν έχουν λήξει και είναι στην μετενέργεια:  Μπορούν να υπογράψουν επιχειρησιακές συμβάσεις μονομερώς με την σύμφωνη γνώμη των 3/5 των εργαζόμενων. 

Αν οι συμβάσεις έχουν λήξει και είναι στην μετενέργεια τότε για αυτούς που είναι πάνω από 25 ετών μπορεί να τους αμοίβει με τα βασικά της κλαδικής που έληξε (με βάση την προϋπηρεσία του μέχρι εκείνη την στιγμή), και  να του κρατήσει μόνο τα -4- βασικά επιδόματα (παιδιού, ωρίμανσης, πτυχίου και επικινδυνότητας-και εφόσον τα προβλέπει η σύμβασή του), δηλαδή να του αφαιρέσει όλα τα άλλα.

Αν είναι κάτω από 25 ετών μπορεί να τον εντάξει στην εθνική συλλογική με την μείωση του 32%.

 

Ερώτηση:  

1. Πωλητής σε αρτοποιείο κατόπιν συμφωνίας από παλαιά με τον εργοδότη παίρνουν μισθό μικρότερο από την συλλογική σύμβαση. Ο εργοδότης μπορεί να κάνει μείωση μισθών, και σε ποιο ποσοστό; 

 

2. Νεοπροσληφθείς παντρεμένος με ημερομίσθιο 28,18€ το οποίο και δηλώνεται στο Πρόγραμμα εργασίας.

Μπορεί τώρα να γίνει μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου συμφωνία για 586€ μικτά μηνιαίως; 

 

Απάντηση:

1.Ο εργαζόμενος είναι με πλήρη απασχόληση; Αν ναι, τότε η συμφωνία για μισθό κατώτερο της συλλογικής είναι άκυρη. Μήπως υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις και τον αμείβει με λιγότερα από την συλλογική του; (προφανώς των αρτεργατών).

Για το αν μπορεί να του κάνει περαιτέρω μείωση εξαρτάται από το:

 εάν  η σύμβαση έχει λήξει και είναι στην μετενέργεια:  Μπορούν να υπογράψουν επιχειρησιακές συμβάσεις μονομερώς με την σύμφωνη γνώμη των 3/5 των εργαζόμενων. 

Αν οι συμβάσεις (του αρτεργάτη)  έχουν λήξει και είναι στην μετενέργεια τότε για αυτούς που είναι πάνω από 25 ετών μπορεί να τους αμοίβει με τα βασικά της κλαδικής που έληξε (με βάση την προϋπηρεσία του μέχρι εκείνη την στιγμή), και  να του κρατήσει μόνο τα -4- βασικά επιδόματα (παιδιού, ωρίμανσης, πτυχίου και επικινδυνότητας-και εφόσον τα προβλέπει η σύμβασή του), δηλαδή να του αφαιρέσει όλα τα άλλα.

Αν είναι κάτω από 25 ετών μπορεί να τον εντάξει στην εθνική συλλογική με την μείωση του 32%.

 

2.Ο εργαζόμενος είναι ημερομίσθιος ή υπάλληλος;

Αν είναι υπάλληλος: ναι, μπορεί να του μειώσει μονομερώς ο εργοδότης την εθνική συλλογική κατά 22% δηλαδή στα 586€, και θα πάρει κανονικά το επίδομα γάμου καθώς η σύμβαση και τα επιδόματά της ακόμα ισχύουν (μόλις λήξει η εθνική συλλογική και περάσει και η μετενέργειά της θα τεθεί θέμα αν θα διατηρηθεί το επίδομα γάμου ή θα μετονομαστεί σε επίδομα παιδιών, καθώς πλέον θα διατηρηθούν τα -4- βασικά επιδόματα, ωρίμανσης, παιδιού, πτυχίου και επικινδυνότητας, και αυτά εφόσον τα προβλέπει η σύμβαση. Άρα εδώ που η εθνική συλλογική δεν τα προβλέπει, δεν θα έχει κανένα επίδομα (απλά ακούγεται ότι το επίδομα γάμου θα το ονομάσουν επίδομα παιδιού ώστε να το παίρνει).

 

Σε κάθε περίπτωση μπορεί να υπογραφεί επιχειρησιακή σύμβαση (είτε είναι σε ισχύ η κλαδική είτε σε μετενέργεια), με την σύμφωνη γνώμη των 3/5 των εργαζόμενων (αν είναι ένας ή δύο τότε με την πλειοψηφία τους).

 

Ερώτηση:

Υπάλληλος πχ  Λογιστής ετών 35 προσλαμβάνεται σε νέα επιχείρηση με προϋπηρεσία 10 έτη (σε εμπορική επιχείρηση) με ποιο μισθό;

 

Απάντηση:

Αφού είναι πάνω από 35 ετών και η σύμβαση είναι σε ισχύ (είτε η σύμβαση είτε η μετενέργειά της) τότε θα ενταχθεί στην σύμβασή του με την 10ετή εμπειρία του.  Μόλις τελειώσει η μετενέργεια μπορεί να του κόψει όλα τα επιδόματα και να κρατήσει τα  -4- βασικά (ωρίμανσης, πτυχίου, επικίνδυνης εργασίας και παιδιού).

Αν ήταν κάτω από 25 ετών τότε μετά από την μετενέργεια θα μπορούσε να τον πάει στην εθνική συλλογική μειωμένη κατά 32% .

Ανά πάσα στιγμή με την σύμφωνη γνώμη των 3/5 των εργαζόμενων μπορεί να υπογραφούν επιχειρησιακές συμβάσεις με «μαξιλαράκι» τα 586€ της ΕΣΣΕ.

 

Ερώτηση:

Πρόγραμμα ΝΘΕ ( Νέων Θέσεων Εργασίας,  2ετές, τριετές) βασιζόμενη η  επιχορήγηση στο βασικό  ΕΣΣΕ τι γίνεται;  Στο πρόγραμμα της Anaconda ξεκίνησε από 15/2, όμως στο ΟΑΕΔ  έχουν μία εγκύκλιο και μετά ανάκληση αυτής της εγκυκλίου και όλοι οι ΟΑΕΔ μας λένε θα το υπολογίσουμε όπως πριν.

 

Απάντηση:

Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το θέμα. Ο ΟΑΕΔ περιμένει εγκύκλιο. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε. Η γνώμη μας είναι (και έχει ακουστεί και από άλλες πηγές), ότι τα πλαφόν των επιδομάτων θα πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Περιμένουμε όμως για την τελική ανακοίνωση. 

Στις 09/04/2012 εξεδόθη η σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ.  Θα πρέπει να «κατεβάσετε» τις νέες εκδόσεις του προγράμματος, και να ξανά τρέξετε τις κινήσεις Φεβρουαρίου- Μαρτίου εφόσον οι εργαζόμενοι είναι σε προγράμματα ΟΑΕΔ που έχουν πλαφόν την εθνική συλλογική σύμβαση. 

 

Ερώτηση:  

Για την μερική απασχόληση που λέγαμε ωρομίσθιο ή υπάλληλο είναι υπάλληλος γραφείου και δουλεύει 3 ώρες χ 5 ημέρες. Φυσικά το σωστό είναι να χαρακτηριστεί υπάλληλος. Όμως σαν υπάλληλος ο αριθμός βγαίνει πχ 1000*15 ώρες που δούλεψε την εβδομάδα διά 40 = 375, ενώ σαν ωρομίσθιος είναι 1000 * 25 * 6 /40 = 6 ωρομίσθιο και 6 ωρομ *  3 =18 και 18* 22 = 396 ή

Επί 21 = 378.

 

Απάντηση: 

Παρακαλώ αντιπαραθέστε το εξής:  Γιατί το 18 το πολλαπλασιάζει με τις ημέρες του μήνα, το 22;  Οι ημέρες του μήνα που θα εργάζεται ο εργαζόμενος δεν θα είναι οι ίδιες αφού είναι με μερική απασχόληση. Άρα πχ στον επόμενο μήνα που θα έχει εργάσιμες,  23, η πράξη θα είναι:  18*23  = 414€. Άρα μιλάμε για διαφορετικές αποδοχές ανά μήνα, πράγμα το οποίο στον υπάλληλο δεν γίνεται.  Ο μόνος προτεινόμενος τρόπος είναι 1000  * 3/8 (3 από τις 8 ώρες) =375, ή αν δουλεύει και μερικές ημέρες, πχ 3 ώρες την ημέρα, 2 φορές την εβδομάδα: 

1000€ * 3/8 * 2/5 = 150€.

Άλλος τρόπος :  18€ (ημερομίσθιο) * 4,16 (οι εβδομάδες του μήνα) * 5 ημέρες = 374,4 ( πολύ κοντά στο 375€), όμως  σε καμία περίπτωση 396. 

 

Ερώτηση:

Στο πρόγραμμα όσοι είναι μερικής απασχόλησης και είναι στο 2ετές μερικής στο πρόγραμμα της Anaconda όσοι είναι μερικής απασχόλησης και είναι στο διετές απασχόλησης ναι μεν ο μισθός υπολογίζεται με τον 1ο τρόπο όμως η αναλογία για την  επιχορήγηση βάσει της ΕΣΣΕ υπολογίζονται με τον 2ο τρόπο.

Απάντηση:

Σε κάθε περίπτωση και την επιχορήγηση θα την υπολογίσει με βάση τον προαναφερόμενο τρόπο.

 

Ερώτηση:

Σε Μικροβιολογικό εργαστήριο εφαρμόζεται η σύμβαση ΟΣΝΙΕ για παρασκευαστές-βοηθοί εργαστηρίου. Είναι στα Βαρέα;  Τώρα έχει ΠΚ  101

 

Απάντηση:

Στην νέα κατηγορία βαρέων που εξέδωσε το ΙΚΑ περιλαμβάνονται τα μικροβιολογικά εργαστήρια και συγκεκριμένα οι ειδικότητες:

31) Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές, Μικροβιολογικά και Βιοχημικά Εργαστήρια, Υγειονομικές Μονάδες Ασφαλιστικών Οργανισμών

Νοσοκόμοι, παρασκευαστές και βοηθοί αυτών, Θαλαμηπόλοι Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και Κλινικών, Συντηρητές Πειραματόζωων, Συσκευαστές ορρών-εμβολίων, παρασκευαστές τραπέζης αίματος καθώς και οι αντίστοιχες ειδικότητες των εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, καθαρίστριες.

 

Ερώτηση:

Βιομηχανία καυστήρων εφαρμόζεται σύμβαση μεταλλουργίας ΠΚ 101 με πρώην ΤΑΠΕΜ – νυν ΤΑΠΙΤ.  (σωστά);  Ο συγκολλητής με ηλεκτρολογία (μονταδόρος) θα πάει στα βαρέα;

 

Απάντηση:

Στην ασφάλιση του ΤΑΠΙΤ (πρώην ΤΑΠΕΜ) υπάγονται υποχρεωτικά από την ισχύ του νόμου αυτού, όσοι προσφέρουν εξαρτημένη εργασία με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου σε κάθε βιομηχανική ή βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα γενικά, είτε ιδιωτική, είτε του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Δημοσίων Επιχειρήσεων, που έχουν την έδρα τους μέσα στις ασφαλιστικές περιοχές όπου ισχύει ασφάλιση του ΙΚΑ, σύμφωνα με τις παρακάτω διακρίσεις:

α)  Οι εργατοτεχνίτες και υπάλληλοι που απασχολούνται στις καθαρά μεταλλουργικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από την ειδικότητα και από το είδος εργασίας που προσφέρουν.

Β) Οι πιο κάτω αναφερόμενοι τεχνίτες, βοηθοί και οι μαθητευόμενοι τους που παρέχουν εξαρτημένη εργασία ιδιωτικού δικαίου, σε οικονομικές δραστηριότητες, ιδιωτικές ή δημόσιες ή Ν.Π.Δ.Δ. ή οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Δημοσίων Επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τη μορφή, το είδος, το σκοπό και το αντικείμενο των εργασιών τους:

5. Επινικελωτές, επιμεταλλωτές, χρωμιωτές, ατσαλωτές, σκληρυντές μετάλλων, μπανιαδόροι μετάλλων, χειριστές μηχανών θερμικής συγκόλλησης μετάλλων, οξυγονοκολλητές, οξυγονοκόπτες, ηλεκτροσυγκολλητές, υδρογονοκολλητές, κασσιτερωτές, οξυγονιστές, βουρτσαδόροι και στιλβωτές μετάλλων

Σύμφωνα με την νέα λίστα βαρέων του ΙΚΑ όλοι όσοι εργάζονται ως συντηρητές καυστήρων και συντηρητές λεβητοστάσιων εντάσσονται στα βαρέα.

 

Ερώτηση:

Εμπορικές επιχ/σεις οπτικών (φαρμακοποιών)  εργάτης – τεχνίτης κόφτης γυαλιών ΙΚΑ ΒΑΡΕΑ ΤΕΑΜ ΠΧ 107 επαγγελματικός κίνδυνος .  Αλλαγή σε βαρέα; 

 

Εργοδότης από την ίδρυση της εταιρίας δίνει μισθούς πάνω από τις κλαδικές. Θα μείνουν στάσιμες ή μπορούν να μειωθούν ή να πάνε στις κλαδικές; 

 

Καταργήθηκε το ΤΑΠΕΜ; 

           

Απάντηση:

έγινε ΤΑΠΙΤ, δείτε www.e-poem.gr

 

Ερώτηση:

ΙΚΑ Νέες ειδικότητες ΚΠΚ πότε εφαρμόζονται; Οι νέοι πίνακες ΟΣΥΚ νέου ΙΚΑ .gr 

Πότε γίνεται αναβάθμιση από Anaconda ;

           

Απάντηση:

Όποτε βγουν οι νέες συμβάσεις ή νέοι κωδικοί ειδικότητας θα ενημερωθεί και το πρόγραμμα.  Θα πρέπει πάντα να έχετε τον υπολογιστή συνδεδεμένο με το internet, και να κατεβάζετε τις εκδόσεις κάθε φορά που εμφανίζει το σχετικό μήνυμα. Επίσης μπορείτε να δείτε το ημερολόγιο εκδόσεων (τι «κατέβασε» η κάθε έκδοση) από τις Βοηθητικές  > Εργασίες αρχείων  >Αλλαγές εκδόσεων.

 

 

Παρακαλούμε ελέγξτε και διασταυρώστε τις δικές μας απαντήσεις με τις δικές σας πηγές.

 

Με εκτίμηση,

Για την Anaconda,

Σοφοκλής Κωτούλας

Τμ. ΜΚΤ- Εκπαίδευσης