ΕΡΓΟΣΗΜΟ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ

Το ποσό που έχει παρακρατηθεί για ασφαλιστικές εισφορές θα διαιρείται με το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στις εισφορές του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη (33,57 ευρώ Χ 35,40% = 11,88) και το αποτέλεσμα θα πολλαπλασιάζεται επί 2.

Παράδειγμα
Σε εργόσημο ή εργόσημα των 100 ευρώ, οι εισφορές που αναλογούν είναι 20 ευρώ (20%), οι ημέρες που αναλογούν με βάση τις εισφορές του ΗΑΕ είναι 1,68 (20:11,88, τα 20€ διά τις εισφορές που αντιστοιχούν στον ανειδίκευτο) και οι ημέρες για τις οποίες θα ασφαλιστεί ο εργαζόμενος θα είναι 3 (1,68Χ2).

Οι εργοδότες που ασφάλιζαν κανονικά το κατ’ οίκον προσωπικό τους θα πρέπει να υποβάλλουν έως και τις 31/1/2012 την τελευταία Ανακεφαλαιωτική Περιοδική Δήλωση του τέταρτου τριμήνου του 2011.

Κίνητρα για τους εργοδότες
Ο εργοδότης που πληρώνει με εργόσημο καταβάλλει μειωμένες εισφορές σε σχέση με το καθεστώς που ισχύει για όσους υποβάλλουν Αναλυτική Περιοδική Δήλωση στο ΙΚΑ και απαλλάσσεται από κάθε κύρωση για παράνομη απασχόληση.

Ο εργαζόμενος – αμειβόμενος με εργόσημο θα έχει ασφαλιστική «κάλυψη» για παροχές ασθένειας εφόσον η μηνιαία αμοιβή του είναι 839,25 ευρώ (το 25πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη). Εάν ασφαλίζεται με αμοιβή που υπολείπεται το ποσό αυτό, θα πρέπει να έχει 150 ημέρες εργασίας είτε στο προηγούμενο έτος είτε στο τελευταίο 15μηνο (εξαιρουμένων των ημερών εργασίας του τελευταίου τριμήνου).

Ποιοι εργαζόμενοι καλύπτονται

Οι εννέα βασικές κατηγορίες κατ’ οίκον υπηρεσιών – εργασιών που «καλύπτονται» από το εργόσημο είναι οι εξής:

1. H oικιακή καθαριότητα

2. Οι κηπουρικές εργασίες

3. Οι μικροεπισκευαστικές εργασίες που δεν συνιστούν οικοδομικές εργασίες

4. Η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων

5. Η φύλαξη και μεταφορά νηπίων και βρεφών

6. παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένους και σε άτομα με ειδικές ανάγκες

7. Οι αισθητικές φροντίδες (κομμωτική, περιποίηση προσώπου και σώματος)

8. Η νοσηλευτική φροντίδα (φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, συνοδεία εκτός οικίας)

9. Ολες οι αγροτικές εργασίες που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ (με εισφορά 10% και όχι 20% όπως στο ΙΚΑ)

Το εργόσημο ενσωματώνει τόσο την αμοιβή όσο και τις εισφορές που αναλογούν και παρακρατούνται «αυτόματα». Αναγράφει το ταμείο στο οποίο ασφαλίζεται ο απασχολούμενος (ΙΚΑ ή ΟΓΑ), τα στοιχεία του εργοδότη (επωνυμία, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και του εργαζόμενου και η ελάχιστη ονομαστική αξία που έχει είναι τα 5 ευρώ.