Περνάτε ένα νέο οικοδομικό έργο αλλά σας εμφανίζεται το μήνυμα: «Λανθασμένα ή ελλειπή στοιχεία». Τι θα πρέπει να κάνετε;
Θα πρέπει όλα τα πεδία με αστεράκια να συμπληρωθούν. Επίσης να συμπληρωθεί ο Κωδικός Λογαριασμού, ο ΤΚ κτλ . Γενικά πολύ προσοχή να είναι όλα τα πεδία συμπληρωμένα, όλα τα κουτάκια ( κι αυτά που είναι λίγο πιο δεξιά από τα πρώτα).