Περνάτε ένα Οικοδομικό έργο. Έχετε βάλει όλα τα στοιχεία του, αλλά σας εμφανίζεται το μήνυμα: «Ελλειπή ή λανθασμένα στοιχεία». Τι θα πρέπει να κάνετε;

Θα πρέπει να βάλετε αριθμό Τιμολογίου.