Εργαζόμενος που τελεί χρέη και τεχνικού ασφαλείας και αποδοχέςΟ εργαζόμενος που τελεί χρέη τεχνικού ασφαλείας δεν δικαιούται παραπάνω αποδοχές από την σύμβασή του. Μπορεί όμως να του δοθεί ένα bonus ή επίδομα, κατά την ελεύθερη θέληση του εργοδόητη.