Εργαζόμενος που τελεί χρέη και τεχνικού ασφαλείας και αποδοχές τουΟ εργαζόμενος που τελεί χρέη τεχνικού ασφαλείας δεν δικαιούται παραπάνω αποδοχές από την σύμβασή του. Μπορεί όμως να του δοθεί ένα bonus ή επίδομα, κατά την ελεύθερη θέληση του εργοδότη.