Εργαζόμενοι που δεν καταχωρήθηκαν στο ειδικό βιβλίο και δήλωσαν ότι εργάζονται στην εταιρία.
Αν εργαζόμενοι δήλωσαν ότι εργάζονται στην εταιρία εδώ και κάποια περίοδο, αλλά δεν έχουν καταχωρηθεί στο ειδικό βιβλίο, τότε ως ημερομηνία πρόσληψης λαμβάνεται η πραγματική (από την αναγγελία), και αν αυτή δεν υπάρχει, τότε λαμβάνεται αυτή που θα δηλώσουν οι εργαζόμενοι. Αν δεν έχει υποβληθεί ακόμα η ΑΠΔ που αντιστοιχεί σε αυτόν τον μήνα, τότε μπορούν να καταχωρηθούν αυτοί οι εργαζόμενοι στην ΑΠΔ ώστε να μην υπάρξουν πρόστιμα και προσαυξήσεις και στις μη καταβληθείσες εισφορές.