Ένας εργαζόμενός σας υπέστη εργατικό ατύχημα είτε για λιγότερες είτε για περισσότερες από -3- ημέρες. Πώς θα το δηλώσετε στο πρόγραμμα ώστε να μην σας γίνει η παρακράτηση του πρώτου τριημέρου όπως προβλέπει ο νόμος;
Θα πάτε στις Κύριες εργασίες > Μισθοδοσία Περιόδου και θα επιλέξετε ως τύπο αποδοχών τις Τακτικές. Στον πίνακα της ασθένειας θα τοποθετήσετε τον αριθμό των ημερών του ατυχήματος (ασθένεια) του εργαζόμενου στο σχετικό πεδίο ανάλογα αν η ασθένεια διαρκεί για περισσότερες ή για λιγότερες από -3- ημέρες. Ο αριθμός αυτός θα είναι οι εργάσιμες ημέρες που εμπεριέχονται στο διάστημα της ασθένειάς του, πολλαπλασιαζόμενο με το 1,2 για να προστεθεί η αναλογία του Σαββάτου. Αν πχ η διάρκεια του εργατικού ατυχήματος εμπεριέχει 6 εργάσιμες ημέρες τότε στο πεδίο Ασθένεια >3 θα βάλετε 6*1,2 = 7,2 ημέρες. Αυτό με την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενός σας εργάζεται με το σύστημα της πενθήμερης απασχόλησης. Αν εργάζεται με το σύστημα της εξαήμερης απασχόλησης τότε θα βάλετε τον αριθμό των εργάσιμων ημερών που εμπεριέχονται στην διάρκεια της ασθένειας χωρίς να το πολλαπλασιάσετε με το 1,2.
Στη συνέχεια στο πεδίο Από Έως θα τοποθετήσετε το εύρος των ημερομηνιών της ασθένειας- ατυχήματος του εργαζόμενου, προκειμένου να εκτυπωθεί στην ΑΠΔ. Θα τοποθετήσετε το πραγματικό χρονικό εύρος της διάρκειας του ατυχήματος-ασθένειας.
Δίπλα από το εύρος των ημερομηνιών εμφανίζεται η στήλη Ατ(Ατύχημα) και Εγγ( Εγκυμοσύνη). Θα βάλετε εδώ το γράμμα Ν(αι) ώστε το πρόγραμμα να μην σας κάνει την παρακράτηση του πρώτου τριημέρου. Στο πεδίο Μισθ. Ημερ. (Μισθοδοτούμενες ημέρες) θα σας εμφανιστεί το ίδιο ποσό που βάλατε και στο πεδίο Ασθεν > 3.