Μέσα στα τμήματα των κυλιόμενων ωραρίων, το πεδίο Εργάσιμες ημέρες εταιρίας / εβδομάδα από πού ενημερώνεται;
Ενημερώνεται από τις ημέρες που έχετε κλικάρει στην στήλη Ημέρες Εταιρίας (είτε έχετε επιλέξει την αυτόματη ανάπτυξη ή την ανάπτυξη από τον χρήστη).