Εργασία σε δύο εργοδότες και ασφάλιση.Ο εργαζόμενος μπορεί να εργαστεί με μερική απασχόληση σε μέχρι και -3- εργοδότες την ημέρα, όπου ο κάθε ένας θα πρέπει να τον ασφαλίζει κανονικά. Οι κρατήσεις λοιπόν θα υπολογίζονται κανονικά, τόσο στον εργαζόμενο όσο και στον εργοδότη.
Οι ημέρες ασφάλισης θα είναι 25 και οι αποδοχές λαμβάνονται στο σύνολό τους για τον υπολογισμό της σύνταξης.
Αν επιθυμεί ο εργαζόμενος μπορεί να του επιστραφούν οι εισφορές που καταβλήθηκαν απο΄τον 2ο εργοδότη, εφόσον αυτές που παρακρατήθηκαν από τον 1ο είναι μέχρι το ποσό της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης.