Οικοδομικά > Οικοδομικά έργα, Πώς ενημερώνεται;
Για να καταχωρήσετε ένα οικοδομικό έργο, επιλέγετε το εικονίδιο (ή εναλλακτικά δεξί κλικ στην οθόνη διαχείρισης και επιλογή της λειτουργίας Εισαγωγή), οπότε εμφανίζεται η οθόνη καταχώρισης των οικοδομικών έργων, με προεπιλεγμένη την επιλογή Βασικά Στοιχεία.

Βασικά Στοιχεία

Εδώ καταχωρείτε τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία του οικοδομικού έργου. Ο κωδικός καταχωρείται είτε αυθαίρετα από το χρήστη είτε παράγεται αυτόματα κλικάροντας το πλήκτρο (ή με το F6). Οι επιτρεπόμενοι χαρακτήρες του κωδικού είναι αλφαριθμητικοί με μέγιστο εύρος πέντε χαρακτήρων. Στη συνέχεια καταχωρείτε την περιγραφή, στοιχεία διεύθυνσης του έργου και άλλα απαραίτητα στοιχεία όπως αριθμός μερίδας, κατηγορία ακινήτου, Δ.Ο.Υ. κλπ. Τα πεδία Περιγραφή και Δ.Ο.Υ. είναι υποχρεωτικά πεδία καταχώρισης.

Στο πεδίο Κτήση Οικοπέδου επιλέγετε από το μενού τον τρόπο απόκτησης του οικοπέδου. Συγκεκριμένα οι επιλογές είναι:

Στο πεδίο Χιλιοστά καταχωρείτε τα χιλιοστά του έργου που πρέπει να ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό του κατασκευαστικού κόστους και πρέπει να επιμεριστούν σύμφωνα με τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Επίσης, στα πεδία Άδεια και Αναθεώρηση Αδείας καταχωρείτε τις ζητούμενες πληροφορίες.

Τέλος, υπάρχει το πεδίο Ενεργό στο οποίο προτείνεται αυτόματα η τιμή ΝΑΙ. Σε περίπτωση που το έργο έχει αποπερατωθεί και θεωρείται πλέον ανενεργό, τότε έχετε τη δυνατότητα να το δηλώσετε ως ανενεργό επιλέγοντας σε αυτό το πεδίο την τιμή ΌΧΙ, έτσι ώστε όταν κάνετε αναζήτηση των ενεργών έργων, να εμφανίζονται στην οθόνη διαχείρισης μόνο αυτά.
Στοιχεία Κόστους

Σε αυτή την οθόνη καταχώρισης δηλώνετε τις Γενικές Προϋπολογιστικές και Απολογιστικές Δαπάνες, όπως αμοιβές δικηγόρων, συμβολαιογράφων κλπ. οι οποίες θα επιμεριστούν σύμφωνα με τα χιλιοστά του κάθε κτίσματος του έργου, καθώς και τα Τετραγωνικά Μέτρα Οικοδομής και το Προϋπολογιστικό Κόστος ανά Τετραγωνικό Μέτρο.

Το Απολογιστικό Κατασκευαστικό Κόστος, το οποίο αναλύεται σε αγορές αγαθών με ή χωρίς ΦΠΑ, λήψη υπηρεσιών με ή χωρίς ΦΠΑ και δαπάνες μισθοδοσίας, προκύπτει από τις καταχωρημένες κινήσεις για το έργο αυτό.