Πώς αλλάζετε το όνομα της εταιρίας σας;
Θα πάτε στις Κύριες Εργασίες > Εταιρίες και θα επιλέξετε την εταιρία της οποίας και θέλετε να διαγράψετε το όνομα. Στη συνέχεια θα επιλέξετε Μεταβολή και στο ταμπελάκι Εταιρεία, στο πεδίο Επωνυμία, θα βάλετε αυτή που επιθυμείτε .

Αν αλλάζουν και τα υπόλοιπα στοιχεία της εταιρίας σας (διεύθυνση κτλ) θα τα ενημερώσετε ανάλογα και στα Υποκαταστήματα της εταιρίας (Κύριες Εργασίες > Υποκαταστήματα, Μεταβολή κτλ).

Θέλετε να αλλάξετε την επωνυμία της εταιρίας σας. Έχετε πάει στις Βοηθητικές > Παράμετροι > Στοιχεία Εταιρίας, και στο πεδίο Κωδικός Σύνδεσης θέλετε να αλλάξετε το όνομα που σας εμφανίζεται. Το αλλάζετε, πατάτε το πλήκτρο οθόνης Εγγραφή ( ή το πλήκτρο F12). Όταν όμως ξανά πηγαίνετε στα Στοιχεία της Εταιρίας παρατηρείτε ότι δεν έχει αλλάξει το όνομα. Για-τί γίνεται αυτό; Πώς ενημερώσει τέλει αλλάζει το όνομα της εταιρίας;

Απάντηση:
Στα Στοιχεία Εταιρίας το πεδίο Κωδικός Σύνδεσης σπάνια χρησιμοποιείται. Με αυτό το πεδίο συνδέετε λεκτικά την εταιρία σας με τον κωδικό και το λεκτικό μιας άλλης εταιρίας. Αν κάνετε κλικ στο κόκκινο κουτάκι του πεδίου αυτού ή με το πλήκτρο F3 θα σας εμφανιστούν οι εταιρίες που έχετε ήδη ανοίξει. Αυτό λοιπόν το όνομα που εμφανίζεται δεν αλλάζει, και είναι εξαρτημένο από τον κωδικό της εταιρίας που αντιστοιχίζετε.

Αν θέλετε να αλλάξετε την επωνυμία της εταιρίας θα βγείτε από το πρόγραμμα και θα ξανά εισέλθετε. Στην πρώτη οθόνη, από το μενού επιλογών, ΔΕΝ θα επιλέξετε το Επιλογή Εταιρίας, αλλά Μεταβολή Εταιρίας. Θα σας εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Μεταβολή Εταιρίας. Θα επιλέξετε την εταιρία που θέλετε να της αλλάξετε το όνομα. Θα αντικαταστήσετε λοιπόν το όνομα με το νέο που επιθυμείτε, και θα βάλετε το νέο.

Υπενθυμίζεται ότι αν αλλάζουν και άλλα στοιχεία της εταιρίας πέρα από το όνομα, θα πρέπει επίσης να τα δηλώσετε και στα Υποκαταστήματα της εταιρίας (Κύριες Εργασίες > Υποκαταστήματα) όπου και θα επιλέξετε το Κεντρικό προκειμένου να ορίσετε τα νέα στοιχεία.